Elect Beskidy
Back

Lato
Lato

Zima
Zima

Panorama beskid Folklor
Folklor

Kultura
Kultura

Ciekawostki
Ciekawostki
Beskidy.

Gdy spojrzeć z lotu ptaka lub któregoś ze szczytów na otaczający świat beskidzkich grzbietów i dolin - uderza ciemna przestrzeń lasów przerywana jasnymi plamami polan, bruzdami dolin i osiedlami góralskimi, łąkami i szachownicą pól. Wśród wędkarzy tutejsze wody uchodzą za bardzo atrakcyjne W Beskidach zachowały się jeszcze resztki dawnej puszczy karpackiej w postaci pierwotnych zespołów lasu świerkowo - bukowo - jodłowego.
Są one prawdziwą ozdobą stoków między innymi Baraniej Góry,Pilska i Babiej Góry. Babia Góra - leżący na naszym terenie najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich, o wysokości 1.725 m, jest doskonałym przykładem, na którym można prześledzić piętrowy układ roślinności w górach. Występują w niej gatunki, które mają najbliższe stanowiska dopiero w Karpatach Wschodnich i w Alpach. Bogata roślinność Beskidów stanowi siedlisko zróżnicowanego świata zwierzęcego. Z drapieżników zjawia się tu czasem ryś i niedźwiedź brunatny. Grasują dziki, przemykają wilki i lisy. Zamieszkuje pięknorogi jeleń karpacki. Często udaje się zobaczyć sarnę. Można też spotkać rzadkiego borsuka, łasice i wydry. Obok ssaków żyją drapieżne myszołowy, jastrzębie i krogulce. Prawdziwą ozdobę ptactwa stanowi głuszec, który w zacisznych ostępach doliny Wisły, u podnóża Baraniej Góry znalazł warunki dla swojego pustelniczego życia. Również tu - u źródeł królowej polskich rzek, w potokach Białej i Czarnej Wisełki utworzono rezerwat dla ochrony pstrąga w jego naturalnych warunkach bytowania. Królowa BESKIDóW-BABIA GóRA Obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych i krajoznawczych objęto w regionie ochroną. Dla zachowania wspaniałej przyrody masywu babiogóraskiego utworzono Babiogórski Park Narodowy z siedzibą dyrekcji w Zawoi, który włączony został przez UNESCO do światowej sieci rezerwatów biosfery. 19 rezerwatów chroni najbardziej unikalne fragmenty przyrody pozostałej części regionu.