• Aktualności i Wydarzenia
 • Sonda
 • Hotel PATRIA
  Laureat Konkursu o
  "Złoty Klucz " 2000
 • Konkurs o "Złoty Klucz "
 • Kongresy i konferencje na
  terenie Międzynarodowych
  Targów Poznańskich
 • SALZBURG-miasto
  kongresów i podróży mo-
  tywacyjnych
 • Krakowski Salon Turysty-
  czny,
  targi na których trze-
  ba bywać....
 • EXPO dla Polski 2010
 • Cienka czerwona linia
 • Integrujemy pracowników
  firm
 • Odpowiedzialność za szko-
  dy gościa hotelowego
 • Kryteria i tryb administro-
  wania środkami na promo-
  cję eksportu w 2001
 • Rynek ośrodków szkole-
  niowych i konferencyjnych
 • Etykieta ułatwia kontakty
 • Kalendarz imprez
  targowych
 • Philips- systemy
 • Cztery pory roku -Menu zimą
  w hotelach Orbis
 • Profesjonalni organizatorzy
  konferencji i targów